Jerusalemin Raamattukodin ystävät ry

Jerusalemin Raamattukodin ystävät ry rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 31.10.2016. Yhdistyksen Y-tunnus on 2833947-9 ja kotipaikka Vantaa. Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat John Remes (pj), Johanna Manner, Jari Metsämuuronen, Kirsi Paukkunen, Leila Riitaoja ja Pentti Ruohotie. Sihteeriksi on kutsuttu Maarit Kattilakoski.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää erityisesti kolmansien maiden kansallisten ja kansainvälisten raamatunkääntäjien ja raamatunkäännöskonsulttien Vanhan testamentin heprean kielen, Raamatun maantiedon, arkeologian ja kulttuurin oppimista Jerusalemissa Raamattukodin (Raamatunkääntäjien keskus/Jerusalem Center for Bible Translators) opinto-ohjelmien kautta ja edistää Vanhan testamentin käännösten valmistumista ja painattamista eri heimokielille eri puolilla maailmaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsentensä ja työn ystävien avustuksella yleisötilaisuuksia ja tapahtumia Suomessa sekä opintomatkoja Israeliin. Yhdistys toimii tiedonvälittäjänä Jerusalemissa olevan Raamattukodin (Raamatunkääntäjien keskuksen) ja Suomessa olevien työn ystävien välillä esitteiden, kirjojen, sähköisten ja painettujen uutiskirjeiden, sosiaalisen median sekä Internet-sivujen sekä mahdollisten uusien tiedonsiirtotapojen kautta.

Poliisihallitus on myöntänyt 19.03.2018 valtakunnallisen rahankeräysluvan (RA/2018/299) Jerusalemin Raamattukodin ystävät ry:lle 28.07.2018 – 31.12.2019 väliselle ajalle. Keräyksen toimeenpanoalue on koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerätyt varat käytetään kolmansien maiden raamatunkääntäjien opinnoista aiheutuviin kuluihin: koulutus-, ruoka- ja majoituskuluihin, Raamattukodin asuntolan ylläpitokustannuksiin sekä opiskelijoiden muihin kuluihin (viisumit, vakuutukset, opintomatkat, tarvittaessa terveydenhoidollisia kuluja Israelissa). Lisäksi varoja käytetään kolmansien maiden uusien äidinkielisten Raamattujen käännös- ja painatuskuluihin sekä Suomessa tehtävän tiedotustoiminnan kuluihin (tilaisuuksien puhujapalkkiot ja mainoskulut). Keräyksen käytännön toimeenpanija on Jerusalemin Raamattukodin ystävät ry.

Yhdistyksen pankkitili: FI26 5790 1220 0850 55, OKOYFIHH
Viitenumerot:
1009 Raamatunkääntäjien koulutus Israelissa
1096 Uusien äidinkielisten Raamattujen käännöstyö ja painattaminen
1025 Missä tarve on suurin