Jerusalemin Raamattukodin ystävät ry

Jerusalemin Raamattukodin ystävät ry rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 31.10.2016. Yhdistyksen Y-tunnus on 2833947-9 ja kotipaikka Vantaa. Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat John Remes (pj), Johanna Manner, Jari Metsämuuronen, Kirsi Paukkunen, Leila Riitaoja ja Pentti Ruohotie. Sihteeriksi on kutsuttu Maarit Kattilakoski.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää erityisesti kolmansien maiden kansallisten ja kansainvälisten raamatunkääntäjien ja raamatunkäännöskonsulttien Vanhan testamentin heprean kielen, Raamatun maantiedon, arkeologian ja kulttuurin oppimista Jerusalemissa Raamattukodin (Raamatunkääntäjien keskus/Jerusalem Center for Bible Translator) opinto-ohjelmien kautta ja edistää Vanhan testamentin käännösten valmistumista ja painattamista eri heimokielille eri puolilla maailmaa.
Yhdistyksen tarkoituksena on lisäksi lisätä suomalaisten tietoisuutta äidinkielisten Raamattujen merkityksen tärkeydestä ja tarpeista kansoille, joilla ei vielä ole äidinkielistä Raamattua. Kyseistä tiedotustoimintaa toteutetaan järjestämällä tilaisuuksia ja tapahtumia Suomessa yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa, julkaisemalla säännöllistä uutiskirjetta sähköpostitse ja printtiversiona sekä jakamalla esitteitä Jerusalemin Raamattukodin ja yhdistyksen toimminasta ja tarkoituksesta.

Poliisihallitus on myöntänyt 12.12.2019 valtakunnallisen rahankeräysluvan (RA/2019/1110) Jerusalemin Raamattukodin ystävät ry:lle 01.01.2020 – 31.12.2021 väliselle ajalle. Keräyksen toimeenpanoalue on koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerätyt varat käytetään yhdistyksen tavoitteiden mukaiseen toimintaan: Israelissa toimivan Jerusalemin Raamattukodin ja sen opiskelijoiden tukemiseen, kolmansien maiden uusien äidinkielisten Raamattujen painattamiseen, Jerusalemin Raamattukodin ystävät ry:n Suomessa tehtävän työn tukemiseen sekä Raamattukodin työn ja toiminnan tunnetuksi tekemiseen Suomessa.Keräyksen käytännön toimeenpanija on Jerusalemin Raamattukodin ystävät ry.

Yhdistyksen pankkitili: FI26 5790 1220 0850 55, OKOYFIHH
Viitenumerot:
1009 Raamatunkääntäjien koulutus Israelissa
1096 Uusien äidinkielisten Raamattujen käännöstyö ja painattaminen
1025 Missä tarve on suurin